Oratlas - سیاست حفظ حریم خصوصی

Oratlas از Microsoft Clarity و یک برنامه تبلیغاتی استفاده می کند.


اطلاعات حریم خصوصی از Microsoft Clarity

این وب‌سایت از Microsoft Clarity استفاده می‌کند تا نحوه استفاده و تعامل شما با آن را از طریق معیارهای رفتاری، نقشه‌های حرارتی، و پخش مجدد جلسه برای بهبود و بازاریابی محصولات/خدمات خود به تصویر بکشد. داده‌های استفاده از وب‌سایت با استفاده از کوکی‌های شخص اول و شخص ثالث و سایر فناوری‌های ردیابی برای تعیین محبوبیت محصولات/خدمات و فعالیت آنلاین جمع‌آوری می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه جمع آوری و استفاده مایکروسافت از داده های شما، از پیوند زیر دیدن کنید: بیانیه حریم خصوصی مایکروسافت.


اطلاعات حریم خصوصی از برنامه تبلیغاتی

© Oratlas