Oratlas  »  Knapp för webbsidor som läser text högt


Knapp för talsyntes för webbsidor

Detta är koden för Oratlas-knappen för att läsa text högt. Kopiera följande kod och klistra sedan in den i positionen på webbsidan där du vill att läsaren ska placeras. Med denna artefakt kommer besökare på din webbsida att kunna lyssna på en läsning av texten i den:

Följande HTML-kommentarer kan endast användas en gång per webbsida för att avgränsa texten som ska läsas:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->