Oratlas  »  ปุ่มสำหรับหน้าเว็บที่อ่านออกเสียงข้อความ


ปุ่มสังเคราะห์เสียงสำหรับหน้าเว็บ

นี่คือรหัสสำหรับปุ่ม Oratlas สำหรับอ่านออกเสียงข้อความ คัดลอกโค้ดต่อไปนี้แล้ววางในตำแหน่งของหน้าเว็บที่คุณต้องการให้ผู้อ่านวาง ด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้ผู้เยี่ยมชมหน้าเว็บของคุณจะสามารถฟังการอ่านข้อความที่อยู่ในนั้นได้:

ความคิดเห็น HTML คู่ต่อไปนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหน้าเว็บเพื่อคั่นข้อความที่จะอ่าน:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2023 Oratlas - สงวนลิขสิทธิ์