Oratlas  »  Teksti gaty ses bilen okaýan web sahypalary üçin düwme


Web sahypalary üçin söz sintezleýji düwmesi

Bu teksti gaty ses bilen okamak üçin “Oratlas” düwmesiniň kody. Aşakdaky kody göçüriň we soňra okyjynyň ýerleşdirilmegini isleýän web sahypasynyň ýerine goýuň. Bu artefakt bilen web sahypaňyza girýänler, içindäki tekstiň okalmagyny diňläp bilerler:

Aşakdaky jübüt HTML düşündirişleri, okaljak teksti aýyrmak üçin web sahypasynda diňe bir gezek ulanylyp bilner:

<!-- oratlas aaa --> <!-- oratlas zzz -->© 2024 Oratlas - Rightshli hukuklar goralandyr