Oratlas    »    Onlaýn tekst okaýjy
awtomatiki sesli okamak

Onlaýn tekst okaýjy awtomatiki sesli okamak

Görkezmeler:

Bu teksti sesli okaýan sahypa. Girizilen islendik skriptiň sözlerini we sözlemlerini aýdyp gürleýän söz sintezleýji programmasyny ulanyp, mugt edýär. Bu sahypa diktator, yglan ediji simulýator ýa-da wirtual kyssaçy ýa-da tekst pleýer hökmünde ulanylyp bilner.

Esasy tekst meýdanyna okaljak doly teksti giriziň. Şeýle hem, tekstini okamak isleýän web sahypasynyň salgysyny girizip bilersiňiz. Soňra okamaga başlamak üçin “Oka” düwmesine basyň; "Arakesme" düwmesi, "Okamak" düwmesi täzeden basylanda okamagy dowam etdirýär. Programmany täzeden başlamaga goýup, okamagy bes ediň. Clear, girizilen teksti aýyrýar we meýdançany täze ýazmaga taýýar goýýar. Açylýan menýu size okalýan sesiň dilini we käbir ýagdaýlarda gelip çykan ýurduňyzy saýlamaga mümkinçilik berýär. Bu sesler tebigy, käbir erkek we käbir aýal.

Gepleýjä öwrülen bu tekst ähli brauzerlerde gowy işleýär.