Oratlas    »    Lexuesi Online i Teksteve
për të lexuar me zë të lartë automatikisht
Pastroni
Për të lexuar


Lexuesi online i tekstit për të lexuar me zë automatikisht

udhëzime:

Kjo është një faqe që lexon me zë të lartë tekstet. Kjo bëhet falas, përmes një programi të sintetizuesit të të folurit që flet duke thënë fjalët dhe frazat e çdo shkrimi të futur. Kjo faqe mund të përdoret si një diktator, simulator i folësit ose thjesht si një narrator virtual ose riprodhues teksti.

Vendosni tekstin e plotë për t'u lexuar brenda zonës kryesore të tekstit. Ju gjithashtu mund të shkruani adresën e një faqe në internet, teksti i së cilës dëshironi të lexohet. Pastaj shtypni butonin Read për të filluar leximin; butoni Pause ndalon leximin për të vazhduar kur shtypni përsëri butonin Read. Anuloni ndalon së lexuari duke e lënë aplikacionin gati për të filluar përsëri. E qartë heq tekstin e futur, duke e lënë zonën gati për një hyrje të re. Menyja drop-down ju lejon të zgjidhni gjuhën e zërit me të cilin bëhet leximi dhe në disa raste edhe vendi i origjinës. Këto zëra janë të natyrshëm, disa mashkullorë dhe disa femërorë.

Ky konvertues teksti në të folur funksionon mirë në shfletuesit Chrome dhe Safari. Versionet aktuale të shfletuesve të tjerë mund të paraqesin probleme.