Oratlas    »    Lexues tekstesh në internet
për të lexuar me zë automatikisht

Lexues tekstesh në internet për të lexuar automatikisht me zë të lartë

Udhëzime:

Kjo është një faqe që lexon tekstin me zë të lartë. Ai e bën këtë falas, duke përdorur një program sintetizues të të folurit që flet duke thënë fjalët dhe frazat e çdo skenari të futur. Kjo faqe mund të përdoret si një diktator, simulues lajmërues, ose thjesht si një transmetues virtual ose luajtës teksti.

Futni tekstin e plotë për t'u lexuar në zonën kryesore të tekstit. Ju gjithashtu mund të futni adresën e një faqe interneti, teksti i së cilës dëshironi të lexohet. Më pas shtypni butonin Lexo për të filluar leximin; butoni Pauzë e ndalon leximin për ta vazhduar kur të shtypet përsëri butoni Lexo. Anulo ndalon leximin duke e lënë aplikacionin gati për të rifilluar. Clear heq tekstin e futur, duke e lënë zonën gati për hyrje të re. Menyja rënëse ju lejon të zgjidhni gjuhën e zërit të leximit dhe në disa raste vendin tuaj të origjinës. Këta zëra janë të natyrshëm, disa meshkuj dhe disa femra.

Ky konvertues teksti në të folur funksionon mirë në të gjithë shfletuesit.