Oratlas    »    Lexuesi Online i Teksteve
për të lexuar me zë të lartë automatikisht
Pastroni
Për të lexuar

Lexuesi online i tekstit për të lexuar me zë automatikisht

udhëzime:

Kjo është një faqe që lexon me zë të lartë tekstet. Kjo bëhet falas, përmes një programi të sintetizuesit të të folurit që flet duke thënë fjalët dhe frazat e çdo shkrimi të futur. Kjo faqe mund të përdoret si një diktator, simulator i folësit ose thjesht si një narrator virtual ose riprodhues teksti.

Vendosni tekstin e plotë për t'u lexuar brenda zonës kryesore të tekstit. Ju gjithashtu mund të shkruani adresën e një faqe në internet, teksti i së cilës dëshironi të lexohet. Pastaj shtypni butonin Read për të filluar leximin; butoni Pause ndalon leximin për të vazhduar kur shtypni përsëri butonin Read. Anuloni ndalon së lexuari duke e lënë aplikacionin gati për të filluar përsëri. E qartë heq tekstin e futur, duke e lënë zonën gati për një hyrje të re. Menyja drop-down ju lejon të zgjidhni gjuhën e zërit me të cilin bëhet leximi dhe në disa raste edhe vendi i origjinës. Këto zëra janë të natyrshëm, disa mashkullorë dhe disa femërorë.

Ky konvertues teksti në të folur funksionon mirë në të gjithë shfletuesit.


© 2022 Oratlas - Të gjitha të drejtat e rezervuara