Oratlas    »    Bộ đếm ký tự trực tuyến

Bộ đếm ký tự trực tuyến

X

Văn bản của tôi có bao nhiêu ký tự?

Trong thế giới điện toán, ký tự là đơn vị thông tin cơ bản tạo nên văn bản. Nó có thể đại diện cho một chữ cái, một số, một ký hiệu hoặc thậm chí là một khoảng trống. Nó cũng có thể biểu thị các hành động là một phần cấu thành của văn bản, chẳng hạn như bắt đầu một dòng mới hoặc một tab ngang.

Ký tự có thể là biểu tượng tượng trưng cho một từ hoàn chỉnh, như trong tiếng Trung Quốc và chúng cũng có thể là biểu tượng cảm xúc mà chúng ta sử dụng để thể hiện cảm xúc.

Trang này có mục đích đơn giản: nó đếm các ký tự. Để biết một văn bản có bao nhiêu ký tự, bạn chỉ cần nhập vào vùng được chỉ định và số ký tự tạo nên nó sẽ tự động xuất hiện. Số tiền được báo cáo sẽ được làm mới ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào về độ dài của văn bản đã nhập. Dấu 'X' màu đỏ xuất hiện một cách thích hợp cho phép người dùng xóa vùng văn bản.

Trình bổ sung ký tự này được thiết kế để hoạt động tốt trong mọi trình duyệt và trên mọi kích thước màn hình.