Oratlas    »    ऑनलायन युनिकोड वर्ण काउंटर

ऑनलायन युनिकोड वर्ण काउंटर

X

म्हज्या मजकूरांत कितले युनिकोड अक्षर आसात?

संगणनाच्या संवसारांत युनिकोड वर्ण हो मजकूर तयार करपी म्हायतीचो मुळावो एकक. तातूंत अक्षर, संख्या, चिन्न वा रिती सुवात लेगीत दाखोवंक मेळटा. तशेंच मजकूराचो घटक भाग आशिल्ल्या कृतीचें प्रतिनिधित्व करूंक शकता, जशे की नव्या ओळीची सुरवात वा आडव्या टॅब.

युनिकोड अक्षरां चीनी भाशे प्रमाण पुराय उतराचें प्रतिनिधित्व करपी विचारचित्र आसूं येतात आनी ते आमी भावनांचें प्रतिनिधित्व करपाक वापरतात ते इमोजीय आसूं येतात.

ह्या पानाचो एक सादो हेतू आसा: तो युनिकोड अक्षरां मेजता. मजकूरांत कितले युनिकोड अक्षर आसात तें जाणून घेवपाक, तुमकां फकत तो दाखयल्ल्या वाठारांत घालचो पडटलो आनी तो तयार करपी युनिकोड अक्षरांची संख्या आपोआप दिसतली. नोंद केल्ल्या मजकूराच्या लांबायेंत खंयचोय बदल जाल्यार अहवाल दिल्ले रक्कम रोखडीच ताजी जाता. योग्य रितीन तांबडो 'X' दिसता जो वापरप्याक मजकूर क्षेत्र निवळ करपाक परवानगी दिता.

हो युनिकोड वर्ण जोडपी खंयच्याय ब्राउझरांत आनी खंयच्याय स्क्रीन आकाराचेर बरो काम करपाक तयार केल्लो आसा.