Oratlas    »    Online počítadlo znakov

Online počítadlo znakov

X

Koľko znakov má môj text?

Vo svete výpočtovej techniky je znak základnou jednotkou informácie, ktorá tvorí text. Môže predstavovať písmeno, číslo, symbol alebo dokonca prázdne miesto. Môže tiež predstavovať akcie, ktoré sú súčasťou textu, ako je začiatok nového riadku alebo vodorovný tabulátor.

Znaky môžu byť ideogramy, ktoré predstavujú celé slovo, ako v čínskom jazyku, a môžu to byť aj emotikony, ktoré používame na vyjadrenie emócií.

Táto stránka má jednoduchý účel: počíta znaky. Ak chcete vedieť, koľko znakov má text, stačí ho zadať do označenej oblasti a automaticky sa zobrazí počet znakov, ktoré ho tvoria. Vykazovaná suma sa okamžite obnoví pri akejkoľvek zmene dĺžky zadaného textu. Príslušne sa zobrazí červené „X“, ktoré používateľovi umožní vymazať textovú oblasť.

Táto sčítačka znakov je navrhnutá tak, aby dobre fungovala v akomkoľvek prehliadači a na akejkoľvek veľkosti obrazovky.