Oratlas    »    Chuyển đổi từ số thập phân sang số nhị phân
với giải thích từng bước về phép tính


Chuyển đổi từ số thập phân sang số nhị phân với danh sách từng bước các phép tính được thực hiện

Hướng dẫn:

Đây là một bộ chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân. Bạn có thể chuyển đổi số âm và cả số có phần phân số. Kết quả có độ chính xác hoàn toàn trong phần nguyên của nó. Trong phần phân số của nó, kết quả có độ chính xác lên đến 10 lần số chữ số phân số được nhập.

Nhập số thập phân mà bạn muốn lấy số tương đương nhị phân của nó. Việc chuyển đổi được thực hiện ngay lập tức, vì số đang được nhập mà không cần nhấp vào bất kỳ nút nào. Lưu ý rằng vùng văn bản chỉ hỗ trợ các ký tự hợp lệ tương ứng với một số thập phân. Đây là dấu âm, dấu phân cách phân số và các chữ số từ 0 đến 9.

Bên dưới chuyển đổi, bạn có thể thấy danh sách các bước để thực hiện chuyển đổi theo cách thủ công. Danh sách này cũng xuất hiện khi số được nhập.

Trang này cũng cung cấp các chức năng liên quan đến chuyển đổi, có thể thực thi bằng cách nhấp vào các nút của nó. Đó là: