Oratlas    »    Prevod z desiatkového čísla na binárne číslo
s podrobným vysvetlením výpočtu


Prevod z desiatkového čísla na binárne číslo so zoznamom vykonaných výpočtov krok za krokom

Inštrukcie:

Toto je prevodník desiatkových čísel na binárne čísla. Môžete previesť záporné čísla a tiež čísla so zlomkovou časťou. Výsledok má úplnú presnosť vo svojej celočíselnej časti. Vo svojej zlomkovej časti má výsledok presnosť až 10-násobku počtu zadaných zlomkových číslic.

Zadajte desiatkové číslo, pre ktoré chcete získať jeho binárny ekvivalent. Konverzia sa vykonáva okamžite, keď sa zadáva číslo, bez potreby kliknutia na akékoľvek tlačidlo. Upozorňujeme, že textová oblasť podporuje iba platné znaky zodpovedajúce desiatkovému číslu. Sú to záporné znamienko, oddeľovač zlomkov a číslice od nuly do deväť.

Pod prevodom môžete vidieť zoznam krokov na manuálne vykonanie prevodu. Tento zoznam sa zobrazí aj po zadaní čísla.

Táto stránka ponúka aj funkcie súvisiace s konverziou, spustiteľné kliknutím na jej tlačidlá. Toto sú: