Oratlas    »    Pembaca Teks Dalam Talian
untuk membaca dengan lantang secara automatik
Bersihkan
Untuk membaca

Pembaca teks dalam talian untuk membaca dengan lantang secara automatik

Arahan:

Ini adalah halaman yang membaca teks dengan lantang. Ini dilakukan secara percuma, melalui program pensintesis pidato yang bercakap dengan mengucapkan kata-kata dan frasa apa-apa tulisan yang dimasukkan. Halaman ini boleh digunakan sebagai diktator, simulator pembesar suara, atau hanya sebagai penyampai maya atau pemain teks.

Masukkan teks penuh untuk dibaca dalam kawasan teks utama. Anda juga boleh memasukkan alamat halaman web yang teksnya ingin dibaca. Kemudian tekan butang Baca untuk mula membaca; butang Jeda berhenti membaca untuk meneruskan apabila butang Baca ditekan sekali lagi. Batal berhenti membaca dan meninggalkan aplikasi sedia untuk dimulakan semula. Kosongkan memadam teks yang dimasukkan, meninggalkan kawasan sedia untuk kemasukan baru. Menu drop-down membolehkan anda memilih bahasa suara dengan bacaannya dibuat dan dalam beberapa kes negara asalnya. Suara-suara ini adalah semula jadi, beberapa maskulin dan beberapa feminin.

Penukar teks ke pertuturan ini berfungsi dengan baik di semua pelayar.


© 2022 Oratlas - Semua hak terpelihara