Oratlas    »    Online čtečka textů
číst nahlas automaticky
Vyčistěte
Chcete-li číst

Online čtečka textu pro automatické čtení nahlas

Pokyny:

Toto je stránka, která čte nahlas texty. Děje se to bezplatně prostřednictvím programu syntetizátoru řeči, který hovoří vyslovením slov a frází zadaného textu. Tuto stránku lze použít jako diktátor, simulátor reproduktoru nebo jednoduše jako virtuální vypravěč nebo textový přehrávač.

Zadejte celý text, který si chcete přečíst, do hlavní textové oblasti. Můžete také zadat adresu webové stránky, jejíž text si chcete přečíst. Poté stiskněte tlačítko Číst pro zahájení čtení; tlačítko Pozastavit přestane číst a bude pokračovat, když znovu stisknete tlačítko Číst. Zrušit přestane číst a aplikace bude opět připravena ke spuštění. Vymazat odstraní zadaný text a ponechá oblast připravenou pro nový záznam. Rozbalovací nabídka umožňuje vybrat jazyk hlasu, pomocí kterého se odečet provádí, a v některých případech zemi původu. Tyto hlasy jsou přirozené, některé mužské a jiné ženské.

Tento převodník převodu textu na řeč funguje dobře ve všech prohlížečích.


© 2022 Oratlas - Všechna práva vyhrazena