Oratlas    »    Online textová čtečka
automaticky číst nahlas

Online čtečka textu pro automatické čtení nahlas

Instrukce:

Toto je stránka, která čte text nahlas. Dělá to zdarma pomocí programu syntetizéru řeči, který mluví vyslovením slov a frází libovolného zadaného skriptu. Tato stránka může být použita jako diktátor, simulátor hlasatelů nebo jednoduše jako virtuální vypravěč či textový přehrávač.

Do hlavní textové oblasti zadejte celý text ke čtení. Můžete také zadat adresu webové stránky, jejíž text chcete číst. Poté stiskněte tlačítko Číst pro zahájení čtení; tlačítko Pauza pozastaví čtení, aby v něm pokračovalo, když tlačítko Číst znovu stisknete. Storno zastaví čtení a aplikace bude připravena k opětovnému spuštění. Vymazat odstraní zadaný text a ponechá oblast připravenou pro nový záznam. Rozbalovací nabídka umožňuje vybrat jazyk hlasu při čtení a v některých případech zemi původu. Tyto hlasy jsou přirozené, některé mužské a některé ženské.

Tento převodník textu na řeč funguje dobře ve všech prohlížečích.