Oratlas    »    Online čítačka textu
automaticky načítať nahlas
Vyčistite
Čítať

Online čítačka textu na automatické čítanie nahlas

pokyny:

Toto je stránka, ktorá číta nahlas texty. Deje sa to zadarmo pomocou programu syntetizátora reči, ktorý hovorí vyslovením slov a slovných spojení akéhokoľvek zadaného textu. Táto stránka môže byť použitá ako diktátor, simulátor reproduktorov alebo jednoducho ako virtuálny rozprávač alebo textový prehrávač.

Zadajte celý text, ktorý sa má prečítať, do hlavnej textovej oblasti. Môžete tiež zadať adresu webovej stránky, ktorej text si chcete prečítať. Potom stlačte tlačidlo Čítať, aby ste mohli začať čítať; tlačidlo Pozastaviť prestane čítať, aby pokračovalo po opätovnom stlačení tlačidla Čítať. Zrušiť prestane čítať a aplikácia bude pripravená na ďalšie spustenie. Vymazať odstráni zadaný text a oblasť zostane pripravená na nový záznam. Rozbaľovacia ponuka vám umožňuje zvoliť jazyk hlasu, pomocou ktorého sa čítanie vykonáva, av niektorých prípadoch krajinu pôvodu. Tieto hlasy sú prirodzené, niektoré mužské a niektoré ženské.

Tento prevodník textu na reč funguje dobre vo všetkých prehľadávačoch.


© 2022 Oratlas - Všetky práva vyhradené