Oratlas    »    Փոխարկիչ երկուական թվից տասնորդական թվի
հաշվարկի քայլ առ քայլ բացատրությամբ


Երկուական թվից տասնորդական թվի փոխարկիչ՝ կատարված հաշվարկների քայլ առ քայլ ցուցակով

Հրահանգներ:

Սա երկուական թվից տասնորդական թվերի փոխարկիչ է: Դուք կարող եք փոխարկել բացասական թվեր, ինչպես նաև թվեր կոտորակային մասով: Արդյունքն ունի ամբողջական ճշգրտություն ինչպես ամբողջ թվով, այնպես էլ կոտորակային մասում։ Սա նշանակում է, որ ցուցադրվող արդյունքը կունենա այնքան թվանշան, որքան անհրաժեշտ է ճշգրիտ փոխակերպումը պարունակելու համար: