Oratlas    »    Omvandlare från binärt tal till decimaltal
med en steg för steg förklaring av beräkningen


Omvandlare från binärt tal till decimaltal med en steg-för-steg-lista över utförda beräkningar

Instruktioner:

Detta är en omvandlare av binärt tal till decimaltal. Du kan konvertera negativa tal och även tal med bråkdel. Resultatet har full precision, både i sin heltalsdel och i sin bråkdel. Det betyder att det visade resultatet kommer att ha så många siffror som krävs för att innehålla den exakta omvandlingen.

Ange det binära tal vars decimalmotsvarighet du vill få. Konverteringen görs omedelbart, när numret skrivs in, utan att behöva klicka på någon knapp. Observera att textområdet endast stöder giltiga tecken som motsvarar ett binärt tal. Dessa är noll, ett, negativt tecken och bråkavskiljare.

Under konverteringen kan du se en lista över stegen för att utföra konverteringen manuellt. Denna lista visas också när numret matas in.

Den här sidan erbjuder även konverteringsrelaterade funktioner som kan köras genom att klicka på dess knappar. Dessa är: