Oratlas    »    Prevod z binárneho čísla na desiatkové číslo
s podrobným vysvetlením výpočtu


Prevod z binárneho čísla na desiatkové číslo so zoznamom vykonaných výpočtov krok za krokom

Inštrukcie:

Toto je prevodník binárnych čísel na desatinné čísla. Môžete previesť záporné čísla a tiež čísla so zlomkovou časťou. Výsledok má úplnú presnosť, a to ako vo svojej celočíselnej časti, tak aj v zlomkovej časti. To znamená, že zobrazený výsledok bude mať toľko číslic, koľko je potrebných na to, aby obsahoval presný prevod.

Zadajte binárne číslo, ktorého desiatkový ekvivalent chcete získať. Konverzia sa vykonáva okamžite, keď sa zadáva číslo, bez potreby kliknutia na akékoľvek tlačidlo. Všimnite si, že textová oblasť podporuje iba platné znaky zodpovedajúce binárnemu číslu. Sú to nula, jedna, záporné znamienko a oddeľovač zlomkov.

Pod prevodom môžete vidieť zoznam krokov na manuálne vykonanie prevodu. Tento zoznam sa zobrazí aj po zadaní čísla.

Táto stránka ponúka aj funkcie súvisiace s konverziou, ktoré je možné spustiť kliknutím na príslušné tlačidlá. Toto sú:© 2024 Oratlas - Všetky práva vyhradené