Oratlas    »    Convertidor de nombre binari a nombre decimal
amb una explicació pas a pas del càlcul


Convertidor de nombre binari a nombre decimal amb una llista pas a pas dels càlculs realitzats

Instruccions:

Aquest és un convertidor de nombre binari a nombre decimal. Podeu convertir números negatius i també números amb part fraccionària. El resultat té una precisió total, tant a la part sencera com a la part fraccionària. Això significa que el resultat mostrat tindrà tants dígits com calguin per contenir la conversió exacta.

Introduïu el número binari del qual voleu obtenir el vostre equivalent decimal. La conversió es fa a l'instant, a mesura que es va ingressant el número, sense necessitat de fer clic a cap botó. Tingueu en compte que l'àrea de text només admet els caràcters vàlids corresponents a un número binari. Aquests són zero, un, signe negatiu, i separador fraccional.

A sota de la conversió es pot veure una llista dels passos que cal fer per fer la conversió manualment. Aquesta llista també apareix a mesura que s'ingressa el número.

Aquesta pàgina també ofereix funcions relacionades amb la conversió, executables fent clic als botons. Aquestes són: