Oratlas    »    ממיר ממספר בינארי למספר עשרוני
עם הסבר שלב אחר שלב על החישוב


ממיר ממספר בינארי למספר עשרוני עם רשימה שלב אחר שלב של החישובים שבוצעו

הוראות:

זהו ממיר מספר בינארי למספר עשרוני. אתה יכול להמיר מספרים שליליים וגם מספרים עם חלק שבר. לתוצאה יש דיוק מלא, הן בחלק השלם שלה והן בחלק השבר שלה. משמעות הדבר היא שלתוצאה המוצגת יהיו מספר ספרות רבות ככל הנדרש כדי להכיל את ההמרה המדויקת.

הזן את המספר הבינארי שאת המקבילה העשרונית שלו ברצונך לקבל. ההמרה מתבצעת באופן מיידי, תוך כדי הזנת המספר, ללא צורך ללחוץ על כפתור כלשהו. שים לב שאזור הטקסט תומך רק בתווים חוקיים התואמים למספר בינארי. אלה הם אפס, אחד, סימן שלילי ומפריד שברים.

מתחת להמרה ניתן לראות רשימה של השלבים לביצוע ההמרה באופן ידני. רשימה זו מופיעה גם עם הזנת המספר.

דף זה מציע גם פונקציות הקשורות להמרה, הניתנות להפעלה על ידי לחיצה על הכפתורים שלו. אלו הם: