Oratlas    »    Conversor de número binario a número decimal
cunha explicación paso a paso do cálculo


Conversor de número binario a número decimal cunha lista paso a paso dos cálculos realizados

Instrucións:

Este é un conversor de número binario a decimal. Podes converter números negativos e tamén números con parte fraccionaria. O resultado ten unha precisión total, tanto na súa parte enteira como na súa parte fraccionaria. Isto significa que o resultado mostrado terá tantos díxitos como sexa necesario para conter a conversión exacta.

Introduza o número binario cuxo equivalente decimal quere obter. A conversión realízase ao instante, a medida que se introduce o número, sen necesidade de premer en ningún botón. Teña en conta que a área de texto só admite caracteres válidos correspondentes a un número binario. Estes son cero, un, signo negativo e separador de fraccións.

Debaixo da conversión podes ver unha lista dos pasos para realizar a conversión manualmente. Esta lista tamén aparece cando se introduce o número.

Esta páxina tamén ofrece funcións relacionadas coa conversión, executables facendo clic nos seus botóns. Estes son: