Oratlas    »    Konverter fra binært tall til desimaltall
med en trinnvis forklaring av beregningen


Konverter fra binært tall til desimaltall med en trinn-for-trinn liste over beregningene som er utført

Bruksanvisning:

Dette er en konvertering av binærtall til desimaltall. Du kan konvertere negative tall og også tall med brøkdel. Resultatet har full presisjon, både i heltallsdelen og i brøkdelen. Dette betyr at det viste resultatet vil ha så mange sifre som det tar å inneholde den nøyaktige konverteringen.

Skriv inn det binære tallet hvis desimalekvivalent du ønsker å få. Konverteringen gjøres umiddelbart, ettersom nummeret legges inn, uten at du trenger å klikke på noen knapp. Merk at tekstområdet kun støtter gyldige tegn som tilsvarer et binært tall. Disse er null, ett, negativt fortegn og brøkseparator.

Under konverteringen kan du se en liste over trinnene for å utføre konverteringen manuelt. Denne listen vises også når nummeret legges inn.

Denne siden tilbyr også konverteringsrelaterte funksjoner, kjørbare ved å klikke på knappene. Disse er: