Oratlas    »    Převod z binárního čísla na desítkové číslo
s podrobným vysvětlením výpočtu


Převod z binárního čísla na desítkové číslo se seznamem provedených výpočtů krok za krokem

Instrukce:

Jedná se o převodník binárních čísel na desetinná čísla. Můžete převádět záporná čísla i čísla se zlomkovou částí. Výsledek má plnou přesnost, a to jak ve své celočíselné části, tak ve své zlomkové části. To znamená, že zobrazený výsledek bude mít tolik číslic, kolik je potřeba, aby obsahoval přesný převod.

Zadejte binární číslo, jehož dekadický ekvivalent chcete získat. Převod se provádí okamžitě, jakmile se zadá číslo, bez nutnosti klikat na jakékoli tlačítko. Všimněte si, že textová oblast podporuje pouze platné znaky odpovídající binárnímu číslu. Jsou to nula, jedna, záporné znaménko a oddělovač zlomků.

Pod převodem můžete vidět seznam kroků, jak převod provést ručně. Tento seznam se zobrazí také po zadání čísla.

Tato stránka také nabízí funkce související s převodem, které lze spustit kliknutím na její tlačítka. Tyto jsou: