Oratlas    »    Konvertuesi nga numri binar në numër dhjetor
me një shpjegim hap pas hapi të llogaritjes


Konvertuesi nga numri binar në numër dhjetor me një listë hap pas hapi të llogaritjeve të kryera

Udhëzime:

Ky është një konvertues numrash binar në numra dhjetorë. Mund të konvertoni numra negativë dhe gjithashtu numra me pjesë thyesore. Rezultati ka saktësi të plotë, si në pjesën e tij të plotë ashtu edhe në pjesën e tij të pjesshme. Kjo do të thotë që rezultati i shfaqur do të ketë aq shifra sa duhet për të përmbajtur konvertimin e saktë.

Futni numrin binar, ekuivalentin dhjetor të të cilit dëshironi të merrni. Konvertimi bëhet në çast, pasi numri po futet, pa qenë nevoja të klikoni në asnjë buton. Vini re se zona e tekstit mbështet vetëm karaktere të vlefshme që korrespondojnë me një numër binar. Këto janë zero, një, shenjë negative dhe ndarës fraksionesh.

Nën konvertimin mund të shihni një listë të hapave për të kryer konvertimin manualisht. Kjo listë shfaqet gjithashtu kur futet numri.

Kjo faqe ofron gjithashtu funksione të lidhura me konvertimin, të ekzekutueshme duke klikuar butonat e saj. Këto janë:© 2024 Oratlas - Të gjitha të drejtat e rezervuara