Oratlas    »    Преобразувател от двоично число в десетично число
с обяснение стъпка по стъпка на изчислението


Преобразувател от двоично число в десетично число със списък стъпка по стъпка на извършените изчисления

инструкции:

Това е преобразувател на двоично число в десетично число. Можете да преобразувате отрицателни числа, а също и числа с дробна част. Резултатът е с пълна точност, както в цялата си част, така и в дробната си част. Това означава, че показаният резултат ще има толкова цифри, колкото са необходими, за да съдържа точното преобразуване.

Въведете двоичното число, чийто десетичен еквивалент искате да получите. Преобразуването се извършва незабавно, като се въвежда числото, без да е необходимо да щракнете върху който и да е бутон. Имайте предвид, че текстовата област поддържа само валидни знаци, съответстващи на двоично число. Това са нула, единица, отрицателен знак и разделител на дроби.

Под конвертирането можете да видите списък със стъпките за ръчно извършване на преобразуването. Този списък се появява и при въвеждане на номера.

Тази страница предлага и функции, свързани с преобразуване, изпълними чрез щракване върху бутоните. Това са: