Oratlas    »    Conversor de número decimal a número binario
cunha explicación paso a paso do cálculo


Conversor de número decimal a número binario cunha lista paso a paso dos cálculos realizados

Instrucións:

Este é un conversor de número decimal a binario. Podes converter números negativos e tamén números con parte fraccionaria. O resultado ten unha precisión total na súa parte enteira. Na súa parte fraccionaria, o resultado ten unha precisión de ata 10 veces o número de díxitos fraccionarios introducidos.

Introduza o número decimal para o que desexa obter o seu equivalente binario. A conversión realízase ao instante, a medida que se introduce o número, sen necesidade de premer en ningún botón. Teña en conta que a área de texto só admite caracteres válidos correspondentes a un número decimal. Estes son o signo negativo, o separador fraccionario e os díxitos numéricos do cero ao nove.

Debaixo da conversión podes ver unha lista dos pasos para realizar a conversión manualmente. Esta lista tamén aparece cando se introduce o número.

Esta páxina tamén ofrece funcións relacionadas coa conversión, executables premendo nos seus botóns. Estes son: