Oratlas    »    Преобразувател от десетично число в двоично число
с обяснение стъпка по стъпка на изчислението


Преобразувател от десетично число в двоично число със списък стъпка по стъпка на извършените изчисления

инструкции:

Това е преобразувател на десетично число в двоично число. Можете да преобразувате отрицателни числа, а също и числа с дробна част. Резултатът е с пълна точност в цялата си част. В своята дробна част резултатът е с точност до 10 пъти по-голям от броя на въведените дробни цифри.

Въведете десетичното число, за което искате да получите неговия двоичен еквивалент. Преобразуването се извършва незабавно, като се въвежда числото, без да е необходимо да щракнете върху който и да е бутон. Имайте предвид, че текстовата област поддържа само валидни знаци, съответстващи на десетично число. Това са отрицателният знак, разделителят на дроби и цифровите цифри от нула до девет.

Под конвертирането можете да видите списък със стъпките за ръчно извършване на преобразуването. Този списък се появява и при въвеждане на номера.

Тази страница също така предлага функции, свързани с преобразуването, изпълними чрез щракване върху нейните бутони. Това са: