Oratlas    »    Convertidor de nombre decimal a nombre binari
amb una explicació pas a pas del càlcul


Convertidor de nombre decimal a nombre binari amb una llista pas a pas dels càlculs realitzats

Instruccions:

Aquest és un convertidor de nombre decimal a número binari. Podeu convertir números negatius i també números amb part fraccionària. El resultat té una precisió total a la part sencera. A la part fraccionària el resultat té una precisió de fins a 10 vegades la quantitat de dígits fraccionaris ingressats.

Introduïu el nombre decimal del qual voleu obtenir el vostre equivalent binari. La conversió es fa a l'instant, a mesura que es va ingressant el número, sense necessitat de fer clic a cap botó. Tingueu en compte que l'àrea de text només admet els caràcters vàlids corresponents a un nombre decimal. Aquests són el signe negatiu, el separador fraccional, i els dígits numèrics des del zero fins al nou.

A sota de la conversió es pot veure una llista dels passos que cal fer per fer la conversió manualment. Aquesta llista també apareix a mesura que s'ingressa el número.

Aquesta pàgina també ofereix funcions relacionades amb la conversió, executables fent clic als botons. Aquestes són: