Oratlas    »    Konverter fra desimaltall til binært tall
med en trinnvis forklaring av beregningen


Konverter fra desimaltall til binært tall med en trinn-for-trinn liste over beregningene som er utført

Bruksanvisning:

Dette er en desimaltall til binærtall-konvertering. Du kan konvertere negative tall og også tall med brøkdel. Resultatet har full nøyaktighet i sin heltallsdel. I sin brøkdel har resultatet en presisjon på opptil 10 ganger antallet brøksiffer som er lagt inn.

Skriv inn desimaltallet du ønsker å få det binære ekvivalentet for. Konverteringen gjøres umiddelbart, ettersom nummeret legges inn, uten at du trenger å klikke på noen knapp. Merk at tekstområdet kun støtter gyldige tegn som tilsvarer et desimaltall. Dette er det negative tegnet, brøkseparatoren og de numeriske sifrene fra null til ni.

Under konverteringen kan du se en liste over trinnene for å utføre konverteringen manuelt. Denne listen vises også når nummeret legges inn.

Denne siden tilbyr også funksjoner relatert til konverteringen, kjørbar ved å klikke på knappene. Disse er:© 2024 Oratlas - Alle rettigheter forbeholdt