Oratlas    »    Omvandlare från decimaltal till binärt tal
med en steg för steg förklaring av beräkningen


Omvandlare från decimaltal till binärt tal med en steg-för-steg-lista över utförda beräkningar

Instruktioner:

Detta är en omvandlare av decimaltal till binärt tal. Du kan konvertera negativa tal och även tal med bråkdel. Resultatet har full noggrannhet i sin heltalsdel. I sin bråkdel har resultatet en precision på upp till 10 gånger antalet angivna bråksiffror.

Ange det decimaltal för vilket du vill få dess binära motsvarighet. Konverteringen görs omedelbart, när numret skrivs in, utan att behöva klicka på någon knapp. Observera att textområdet endast stöder giltiga tecken som motsvarar ett decimaltal. Dessa är minustecknet, bråkavgränsaren och de numeriska siffrorna noll till nio.

Under konverteringen kan du se en lista över stegen för att utföra konverteringen manuellt. Denna lista visas också när numret matas in.

Den här sidan erbjuder också funktioner relaterade till konverteringen, som kan köras genom att klicka på dess knappar. Dessa är: