Oratlas    »    Konvertuesi nga numri dhjetor në numër binar
me një shpjegim hap pas hapi të llogaritjes


Konvertuesi nga numri dhjetor në numër binar me një listë hap pas hapi të llogaritjeve të kryera

Udhëzime:

Ky është një konvertues numri dhjetor në numër binar. Mund të konvertoni numra negativë dhe gjithashtu numra me pjesë thyesore. Rezultati ka saktësi të plotë në pjesën e tij të plotë. Në pjesën e tij të pjesshme, rezultati ka një saktësi deri në 10 herë më shumë se numri i shifrave thyesore të futura.

Futni numrin dhjetor për të cilin dëshironi të merrni ekuivalentin e tij binar. Konvertimi bëhet në çast, pasi numri po futet, pa qenë nevoja të klikoni në asnjë buton. Vini re se zona e tekstit mbështet vetëm karaktere të vlefshme që korrespondojnë me një numër dhjetor. Këto janë shenja negative, ndarësi thyesor dhe shifrat numerike nga zero deri në nëntë.

Nën konvertimin mund të shihni një listë të hapave për të kryer konvertimin manualisht. Kjo listë shfaqet gjithashtu kur futet numri.

Kjo faqe ofron gjithashtu funksione që lidhen me konvertimin, të ekzekutueshme duke klikuar në butonat e saj. Këto janë:© 2024 Oratlas - Të gjitha të drejtat e rezervuara