Oratlas    »    Převod z desítkového čísla na binární číslo
s podrobným vysvětlením výpočtu


Převod z desítkového čísla na binární číslo se seznamem provedených výpočtů krok za krokem

Instrukce:

Toto je převod desítkových čísel na binární čísla. Můžete převádět záporná čísla i čísla se zlomkovou částí. Výsledek má plnou přesnost ve své celočíselné části. Ve své zlomkové části má výsledek přesnost až 10násobku počtu zadaných zlomkových číslic.

Zadejte desetinné číslo, pro které chcete získat jeho binární ekvivalent. Převod se provádí okamžitě, jakmile se zadá číslo, bez nutnosti klikat na jakékoli tlačítko. Pamatujte, že textová oblast podporuje pouze platné znaky odpovídající desítkovému číslu. Jedná se o záporné znaménko, oddělovač zlomků a číslice od nuly do devíti.

Pod převodem můžete vidět seznam kroků, jak převod provést ručně. Tento seznam se zobrazí také po zadání čísla.

Tato stránka také nabízí funkce související s konverzí, spustitelné kliknutím na její tlačítka. Tyto jsou: