Oratlas    »    Конвертор од декаден број во бинарен број
со чекор по чекор објаснување на пресметката


Конвертор од децимален број во бинарен број со чекор-по-чекор листа на извршените пресметки

Инструкции:

Ова е конвертор од децимален во бинарен број. Можете да конвертирате негативни броеви, а исто така и броеви со фракционо дел. Резултатот има целосна точност во својот целоброен дел. Во неговиот дробен дел, резултатот има прецизност до 10 пати поголема од бројот на внесени фракциони цифри.

Внесете го декадниот број за кој сакате да го добиете неговиот бинарен еквивалент. Конверзијата се врши веднаш, бидејќи бројот се внесува, без потреба од кликнување на кое било копче. Забележете дека областа за текст поддржува само валидни знаци што одговараат на децимален број. Тоа се негативниот знак, фракциониот сепаратор и нумеричките цифри од нула до девет.

Под конверзијата можете да видите листа на чекори за рачно извршување на конверзијата. Оваа листа се појавува и кога се внесува бројот.

Оваа страница нуди и функции поврзани со конверзијата, извршни со кликнување на нејзините копчиња. Овие се: