Oratlas    »    แปลงจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
พร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอนของการคำนวณ


แปลงจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองพร้อมรายการการคำนวณที่ดำเนินการทีละขั้นตอน

คำแนะนำ:

นี่คือการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง คุณสามารถแปลงตัวเลขติดลบและตัวเลขที่มีเศษส่วนได้ ผลลัพธ์มีความแม่นยำเต็มที่ในส่วนจำนวนเต็ม ในส่วนที่เป็นเศษส่วน ผลลัพธ์จะมีความแม่นยำถึง 10 เท่าของจำนวนหลักที่ป้อน

ป้อนเลขทศนิยมที่คุณต้องการรับค่าเลขฐานสองของเลขฐานสอง การแปลงจะทำทันทีเมื่อมีการป้อนตัวเลขโดยไม่จำเป็นต้องคลิกปุ่มใดๆ โปรดทราบว่าพื้นที่ข้อความรองรับเฉพาะอักขระที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขทศนิยม เหล่านี้คือเครื่องหมายลบ ตัวคั่นเศษส่วน และตัวเลขที่เป็นศูนย์ถึงเก้า

ด้านล่างการแปลง คุณสามารถดูรายการขั้นตอนในการแปลงด้วยตนเอง รายการนี้จะปรากฏเมื่อมีการป้อนหมายเลขด้วย

หน้านี้ยังมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแปลง ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกที่ปุ่ม เหล่านี้คือ: