Oratlas    »    Teisendus kümnendarvust kahendarvuks
koos arvutuse samm-sammult selgitusega


Teisenda kümnendarvust kahendarvuks koos tehtud arvutuste samm-sammulise loendiga

Juhised:

See on kümnendarvust kahendarvuks teisendaja. Saate teisendada negatiivseid arve ja ka arve murdosaga. Tulemuse täisarvuline osa on täistäpsusega. Selle murdosas on tulemuse täpsus kuni 10 korda suurem kui sisestatud murdosa numbrite arv.

Sisestage kümnendarv, millele soovite saada selle kahendekvivalendi. Teisendamine toimub kohe, kui number sisestatakse, ilma et oleks vaja ühtegi nuppu klõpsata. Pange tähele, et tekstiala toetab ainult kümnendarvule vastavaid kehtivaid märke. Need on miinusmärk, murdosa eraldaja ja numbrilised numbrid nullist üheksani.

Konversiooni all näete loendit sammudest, mida konversiooni käsitsi teostada. See loend kuvatakse ka numbri sisestamisel.

See leht pakub ka teisendamisega seotud funktsioone, mida saab käivitada selle nuppudel klõpsates. Need on: