Oratlas    »    Konverter fra decimaltal til binært tal
med en trinvis forklaring af beregningen


Konverter fra decimaltal til binært tal med en trin-for-trin liste over de udførte beregninger

Instruktioner:

Dette er et decimaltal til binært tal konverter. Du kan konvertere negative tal og også tal med brøkdel. Resultatet har fuld nøjagtighed i sin heltalsdel. I sin brøkdel har resultatet en præcision på op til 10 gange antallet af indtastede brøkcifre.

Indtast det decimaltal, som du ønsker at få dets binære ækvivalent for. Konverteringen sker øjeblikkeligt, efterhånden som nummeret indtastes, uden at du behøver at klikke på en knap. Bemærk, at tekstområdet kun understøtter gyldige tegn svarende til et decimaltal. Disse er det negative fortegn, brøkseparatoren og de numeriske cifre fra nul til ni.

Under konverteringen kan du se en liste over trinene til at udføre konverteringen manuelt. Denne liste vises også, når nummeret indtastes.

Denne side tilbyder også funktioner relateret til konverteringen, som kan udføres ved at klikke på dens knapper. Disse er: