Oratlas    »    Comptador de paraules en línia

Comptador de paraules en línia

X

Quantes paraules té el meu text?

Des de temps immemorials, les paraules han estat el vehicle principal per a lexpressió del pensament humà. Una paraula és més que una mera seqüència de lletres; és una entitat amb significat propi, capaç de transmetre idees, emocions i coneixements. Els filòsofs han estat fascinats per les paraules, explorant-ne el poder per capturar l'essència de les coses i el seu paper en la comunicació i la comprensió.

Aquest comptador de paraules en línia és una pàgina web que informa la quantitat de paraules utilitzades en un text. Conèixer la quantitat de paraules pot ser útil per complir requisits de longitud dels textos o per afinar el nostre estil d'escriptura.

Les instruccions dús són simples. Per saber quantes paraules té un text, només cal ingressar-lo a l'àrea indicada i automàticament apareixerà informada la quantitat de paraules que el componen. La quantitat informada es refresca a l'instant davant de qualsevol canvi al text ingressat. Oportunament apareix una 'X' vermella que permet a l'usuari buidar l'àrea de text.

Aquest sumador de paraules està dissenyat per funcionar bé en qualsevol navegador i en qualsevol mida de pantalla. Només funciona amb idiomes que habituen separar les paraules amb espais en blanc, encara que també té en compte altres formes de separació entre paraules.