Oratlas    »    Contador de palabras en liña

Contador de palabras en liña

X

Cantas palabras ten o meu texto?

Desde tempos inmemoriais, as palabras foron o principal vehículo de expresión do pensamento humano. Unha palabra é máis que unha mera secuencia de letras; É unha entidade con significado propio, capaz de transmitir ideas, emocións e coñecementos. Os filósofos foron fascinados polas palabras, explorando o seu poder para captar a esencia das cousas e o seu papel na comunicación e na comprensión.

Este contador de palabras en liña é unha páxina web que indica o número de palabras utilizadas nun texto. Coñecer o número de palabras pode ser útil para cumprir os requisitos de lonxitude do texto ou para refinar o noso estilo de escritura.

As instrucións de uso son sinxelas. Para saber cantas palabras ten un texto só tes que introducilo na zona indicada e aparecerá automaticamente o número de palabras que o compoñen. O importe indicado actualízase ao instante tras calquera cambio no texto introducido. Aparece unha "X" vermella que lle permite ao usuario limpar a área de texto.

Este sumador de palabras está deseñado para funcionar ben en calquera navegador e en calquera tamaño de pantalla. Só funciona con linguas que adoitan separar as súas palabras con espazos en branco, aínda que tamén ten en conta outras formas de separación entre palabras.