Oratlas    »    Compteur ya maloba na internet

Compteur ya maloba na internet

X

Mokanda na ngai ezali na maloba boni?

Banda kala, maloba ezalaki motuka monene mpo na komonisa makanisi ya bato. Liloba ezali kaka te molɔngɔ ya balɛtrɛ mpamba; Ezali eloko oyo ezali na ndimbola na yango moko, oyo ekoki kopesa makanisi, mayoki mpe boyebi. Bato ya filozofi basepelaki mingi na maloba, kolukaka nguya na yango ya kokanga ntina ya biloko mpe mokumba na yango na bosololi mpe bososoli.

Motángi oyo ya maloba na Internet ezali lokasa ya Internet oyo epesaka lapolo ya motángo ya maloba oyo esalelami na makomi. Koyeba motángo ya maloba ekoki kozala na ntina mpo na kokokisa masɛngami ya bolai ya makomi to mpo na kobongisa lolenge na biso ya kokoma.

Malako mpo na kosalela ezali pɛtɛɛ. Mpo na koyeba maloba boni makomi ezali na yango, osengeli kaka kokotisa yango na esika oyo emonisami mpe motángo ya maloba oyo esali yango ekobima yango moko. Mosolo oyo epesameli lapolo ezongisamaka mbala moko na mbongwana nyonso na makomi oyo okotisi. Na ndenge esengeli 'X' ya motane ekobima kopesa nzela na mosaleli alongola esika ya makomi.

Mobakisi oyo ya maloba esalemi mpo na kosala malamu na navigateur nyonso mpe na bonene nyonso ya écran. Esalaka kaka na minoko oyo mbala mingi ekabolaka maloba na yango na bisika ya mpɛmbɛ, atako etalelaka mpe lolenge mosusu ya kokabola maloba.