Oratlas    »    Online brojač riječi

Online brojač riječi

X

Koliko riječi ima moj tekst?

Od pamtivijeka, riječi su bile glavno sredstvo za izražavanje ljudske misli. Riječ je više od pukog niza slova; To je entitet sa sopstvenim značenjem, sposoban da prenosi ideje, emocije i znanje. Filozofi su bili fascinirani riječima, istražujući njihovu moć da uhvate suštinu stvari i njihovu ulogu u komunikaciji i razumijevanju.

Ovaj onlajn brojač reči je veb stranica koja izveštava o broju reči upotrebljenih u tekstu. Poznavanje broja riječi može biti korisno za ispunjavanje zahtjeva za dužinom teksta ili za poboljšanje našeg stila pisanja.

Uputstva za upotrebu su jednostavna. Da biste saznali koliko riječi sadrži tekst, potrebno je samo da ga unesete u označeno područje i automatski će se pojaviti broj riječi koje ga čine. Prijavljeni iznos se trenutno osvježava nakon svake promjene unesenog teksta. Prikladno se pojavljuje crveni 'X' koji omogućava korisniku da izbriše područje teksta.

Ovaj sabirač riječi je dizajniran da dobro radi u bilo kojem pretraživaču i na bilo kojoj veličini ekrana. Radi samo s jezicima koji svoje riječi obično odvajaju razmacima, iako uzima u obzir i druge oblike razdvajanja između riječi.