Oratlas    »    Online brojač riječi

Online brojač riječi

X

Koliko riječi ima moj tekst?

Od pamtivijeka su riječi bile glavno sredstvo izražavanja ljudske misli. Riječ je više od običnog niza slova; To je entitet sa svojim značenjem, sposoban prenositi ideje, emocije i znanje. Filozofi su bili fascinirani riječima, istražujući njihovu moć da zahvate bit stvari i njihovu ulogu u komunikaciji i razumijevanju.

Ovaj online brojač riječi je web stranica koja izvještava o broju riječi korištenih u tekstu. Poznavanje broja riječi može biti korisno za ispunjavanje zahtjeva duljine teksta ili za usavršavanje našeg stila pisanja.

Upute za korištenje su jednostavne. Da biste znali koliko riječi ima tekst, samo ga trebate unijeti u naznačeno područje i automatski će se pojaviti broj riječi koje ga čine. Prijavljeni iznos trenutno se osvježava nakon svake promjene unesenog teksta. Prikladno se pojavljuje crveni 'X' koji korisniku omogućuje brisanje područja teksta.

Ovaj alat za zbrajanje riječi dizajniran je za dobar rad u bilo kojem pregledniku i na bilo kojoj veličini zaslona. Radi samo s jezicima koji svoje riječi obično odvajaju razmacima, iako uzima u obzir i druge oblike razdvajanja riječi.