Oratlas    »    Online počítadlo slov

Online počítadlo slov

X

Kolik slov má můj text?

Od nepaměti byla slova hlavním prostředkem k vyjádření lidského myšlení. Slovo je více než pouhá posloupnost písmen; Je to entita s vlastním významem, schopná přenášet myšlenky, emoce a znalosti. Filosofové byli fascinováni slovy, zkoumali jejich sílu zachytit podstatu věcí a jejich roli v komunikaci a porozumění.

Toto online počítadlo slov je webová stránka, která hlásí počet slov použitých v textu. Znalost počtu slov může být užitečná pro splnění požadavků na délku textu nebo pro upřesnění našeho stylu psaní.

Návod k použití je jednoduchý. Chcete-li zjistit, kolik slov obsahuje text, stačí jej zadat do označené oblasti a automaticky se zobrazí počet slov, která jej tvoří. Nahlášená částka je okamžitě aktualizována při jakékoli změně zadaného textu. Příslušně se objeví červené „X“, které uživateli umožní vymazat oblast textu.

Tato přidávačka slov je navržena tak, aby dobře fungovala v jakémkoli prohlížeči a na jakékoli velikosti obrazovky. Funguje pouze s jazyky, které obvykle oddělují svá slova bílými mezerami, i když bere v úvahu i jiné formy oddělení slov.