Oratlas    »    Online počítadlo slov

Online počítadlo slov

X

Koľko slov má môj text?

Od nepamäti sú slová hlavným prostriedkom na vyjadrenie ľudského myslenia. Slovo je viac než len sled písmen; Je to entita s vlastným významom, schopná prenášať myšlienky, emócie a vedomosti. Filozofi boli fascinovaní slovami, skúmali ich silu zachytiť podstatu vecí a ich úlohu v komunikácii a porozumení.

Toto online počítadlo slov je webová stránka, ktorá informuje o počte slov použitých v texte. Znalosť počtu slov môže byť užitočná na splnenie požiadaviek na dĺžku textu alebo na zdokonalenie nášho štýlu písania.

Návod na použitie je jednoduchý. Ak chcete vedieť, koľko slov obsahuje text, stačí ho zadať do označenej oblasti a automaticky sa zobrazí počet slov, ktoré ho tvoria. Vykazovaná suma sa okamžite obnoví pri akejkoľvek zmene zadaného textu. Príslušne sa zobrazí červené „X“, ktoré používateľovi umožní vymazať textovú oblasť.

Táto sčítačka slov je navrhnutá tak, aby dobre fungovala v akomkoľvek prehliadači a na akejkoľvek veľkosti obrazovky. Funguje iba s jazykmi, ktoré zvyčajne oddeľujú svoje slová medzerami, aj keď berie do úvahy aj iné formy oddeľovania slov.