Oratlas    »    Ordräknare online

Ordräknare online

X

Hur många ord har min text?

Sedan urminnes tider har ord varit det huvudsakliga redskapet för att uttrycka mänskligt tänkande. Ett ord är mer än bara en sekvens av bokstäver; Det är en varelse med sin egen mening, kapabel att överföra idéer, känslor och kunskap. Filosofer har fascinerats av ord och utforskat deras kraft att fånga sakers essens och deras roll i kommunikation och förståelse.

Denna onlineordräknare är en webbsida som rapporterar antalet ord som används i en text. Att veta antalet ord kan vara användbart för att uppfylla kraven på textlängd eller för att förfina vår skrivstil.

Instruktionerna för användning är enkla. För att veta hur många ord en text har behöver du bara ange den i det angivna området och antalet ord som utgör den kommer automatiskt att visas. Det rapporterade beloppet uppdateras omedelbart vid varje ändring av den inmatade texten. På lämpligt sätt visas ett rött "X" så att användaren kan rensa textområdet.

Denna ordaddare är designad för att fungera bra i alla webbläsare och på alla skärmstorlekar. Det fungerar bara med språk som vanligtvis separerar sina ord med blanksteg, även om det också tar hänsyn till andra former av separation mellan ord.