Oratlas    »    Bộ đếm từ trực tuyến

Bộ đếm từ trực tuyến

X

Văn bản của tôi có bao nhiêu từ?

Từ xa xưa, ngôn từ đã là phương tiện chính để diễn đạt tư tưởng của con người. Một từ không chỉ là một chuỗi các chữ cái; Nó là một thực thể có ý nghĩa riêng, có khả năng truyền tải ý tưởng, cảm xúc và kiến ​​thức. Các nhà triết học bị mê hoặc bởi ngôn từ, khám phá sức mạnh của chúng trong việc nắm bắt bản chất của sự vật cũng như vai trò của chúng trong giao tiếp và hiểu biết.

Bộ đếm từ trực tuyến này là một trang web báo cáo số lượng từ được sử dụng trong một văn bản. Biết số lượng từ có thể hữu ích để đáp ứng yêu cầu về độ dài văn bản hoặc để tinh chỉnh phong cách viết của chúng ta.

Hướng dẫn sử dụng rất đơn giản. Để biết một văn bản có bao nhiêu từ, bạn chỉ cần nhập vào vùng được chỉ định và số từ tạo nên nó sẽ tự động hiện ra. Số tiền được báo cáo sẽ được làm mới ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào đối với văn bản đã nhập. Dấu 'X' màu đỏ xuất hiện một cách thích hợp cho phép người dùng xóa vùng văn bản.

Trình bổ sung từ này được thiết kế để hoạt động tốt trong mọi trình duyệt và trên mọi kích thước màn hình. Nó chỉ hoạt động với các ngôn ngữ thường phân tách các từ của chúng bằng khoảng trắng, mặc dù nó cũng tính đến các hình thức phân tách khác giữa các từ.